Awansowałem i będę teraz potrzebował angielskiego na wyższym poziomie

Przede wszystkim serdecznie Ci gratuluję awansu! Często zdarza się tak, że na niższych stanowiskach poziomem w zupełności wystarczającym do codziennej komunikacji biznesowej jest poziom B2. Okazuje się jednak, iż w miarę jak awansujemy, nasze zadania stają się coraz bardziej szczegółowe, musimy komunikować się bardzo precyzyjnie, często z dużo wyższym stopniem formalności niż dotychczas. Na przykład raportowanie do zarządu firmy to już nie to samo, co realizacja projektu w kilkuosobowym, dobrze znanym zespole, prawda? Pomagam moim Klientom odnaleźć się w takiej nowej rzeczywistości, pracujemy nad szybkim podniesieniem kompetencji językowych, nad kluczowymi wyrażeniami oraz konstrukcjami gramatycznymi, których znajomość sprawi, że znów poczujesz się komfortowo pełniąc swoje nowe obowiązki po angielsku.

Close
Latest Travel Blog
Close

Anna Kalkandzis-Gutteridge

Neurolanguage Coach®

Close