Audyt
językowy

Jeżeli potrzebujesz w konkretny i mierzalny sposób sprawdzić zakres kompetencji językowych pracowników Twojej Organizacji, to zapraszam do skorzystania z usługi audytu językowego. Podczas audytu sprawdzane są wszystkie sprawności językowe, a więc czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie a także zastosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz zasób słownictwa. Audyt przeprowadzany jest w obszarze ogólnej oraz biznesowej / specjalistycznej znajomości języka w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Szczegóły tej usługi zawsze są dostosowywane do wymagań zlecającej ją Organizacji. Po zakończeniu pomiaru dostarczane są dwa rodzaje raportu: grupowy oraz indywidualny dla każdej audytowanej osoby.

Cena audytu ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależy od kilku czynników, między innymi od ilości audytowanych osób. Zachęcam do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Close
Latest Travel Blog
Close

Anna Kalkandzis-Gutteridge

Neurolanguage Coach®

Close